Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
USD 421.58 EUR 496.83
RUB 5.53 CNY 62.20
Новости

Проведение торгов по продаже транспортного средства

31 Октября 2014 16:13 989
Поделиться:

«Toyota Land Cruiser Prado»


Проведение торгов по продаже транспортного средства

«Қазақпарат» халықаралық ақпараттық агенттігі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «Toyota Land Cruiser Prado» көлік құралын сату бойынша сауда-саттық жүргізілуі туралы

Х А Б А Р Л А Н Д Ы Р У

1. Лоттың атауы, оның сипаттамасы (қысқаша баяндама):
- «Toyota Land Cruiser Prado» (бұдан әрі - көлік құралы), шығарылған жылы 2003, қозғалтқыш V 2700 см³, МБАҚ, есіктердің саны 5, түсі ақ, қызметтік пайдаланудағы көлік құралы;

2. Лоттың бастапқы бағасы:
- 3 618 000 (үш миллион алты жүз он сегіз мың) теңге;

3. Сауда-саттыққа қатысу үшін кепілдендірілген жарнаның мөлшері мен кепілдендірілген жарнаны аудару үшін сауданы ұйымдастырушының банктік деректемелері:
- Сауда-саттыққа қатысу үшін «Қазақпарат» халықаралық ақпараттық агенттігі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің «Банк ЦентрКредит» АҚ банкіндегі KZ528560000006245954 есепшотына аударылатын кепілдендірілген жарнаның мөлшері 180 900 (бір жүз сексен мың тоғыз жүз) теңгеге тең;

4. Сауда-саттықты жүргізу тәсілдері:
- сауда-саттық ағылшын тәсілі бойынша жүргізіледі, егер ағылшын тәсілі бойынша сауда-саттық дәрменсіз болып саналса, лот сауда-саттыққа голландиялық тәсілі бойынша шығарылады;

5. Сауда-саттықтың өткізілетің орны, күні мен уақыты:
- Қазақстан Респуликасы, Астана қаласы, Орынбор көшесі, №4 үй, «Алтын Орда» бизнес орталығы, 17 қабат, №1700 кабинеті, 2014 жылдың «13» қарашасы, сағат 10:00-де;

6. Сауда-саттықты жүргізу тәртібі:
- «Toyota Land Cruiser Prado» (түгендеме нөмірі 000000461) көлік құралын сату бойынша сауда-саттық жүргізу тәртібі» құжаты осы хабарламаның қосымшасында;

7. Сауда-саттықа қатысу үшін өтініштердің қабылдау орны, мерзімі мен уақыты:
- Қазақстан Респуликасы, Астана қаласы, Орынбор көшесі, №4 үй, «Алтын Орда» бизнес орталығы, 17 қабат, №1705 кабинеті, осы хабарлама жарияланған сәттен бастап 2014 жылдың «10» қарашаның, сағат 18:30-ға дейін;

8. Сауда-саттықты ұйымдастырушымен (сауда-саттыққа қатысу үшін қатысты консультацияны алу үшін) байланыс мәліметтері;
- «Қазақпарат» халықаралық ақпараттық агенттігі» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Мемлекеттік сатып алу бойынша менеджері Ағниет Бөлегенов, телефонның жұмыс номері +7 7172 48 90 81.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Товарищества с ограниченной ответственностью «Международное информационное агентство «Казинформ» о проведении торгов по продаже транспортного средства «Toyota Land Cruiser Prado»

1. Наименование лота, его характеристики (краткое описание):
- транспортное средство «Toyota Land Cruiser Prado» (далее - Транспортное средство), 2003 года выпуска, V двигателя 2700 см³, МКПП, количество дверей 5, цвет белый, Транспортное средство в служебной эксплуатации;

2. Стартовая цена лота:
- 3 618 000 (три миллиона шестьсот восемнадцать тысяч) тенге;

3. Размер гарантийного взноса для участия в торгах и банковские реквизиты организатора торгов, для перечисления гарантийного взноса:
- размер гарантийного взноса для участия в торгах равен 180 900 (сто восемьдесят тысяч девятьсот) тенге, перечисляемый на расчетный счет Товарищества с ограниченной ответственностью «Международное информационное агентство «Казинформ» KZ528560000006245954 в банке АО «Банк ЦентрКредит»;

4. Методы проведения торгов:
- методом проведения торгов является английский метод, а в случае признания торгов по английскому методу несостоявшимися, лот выставляется на торги по голландскому методу;

5. Место, дата и время и проведения торгов:
- Республика Казахстан, город Астана, улица Орынбор, дом №4, бизнес центр «Алтын Орда», этаж 17, кабинет №1700, «13» ноября 2014 года, 10 часов 00 минут;

6. Порядок проведения торгов:
- документ «Порядок проведения торгов по реализации транспортного средства «Toyota Land Cruiser Prado» (инвентарный номер 000000461)» к настоящему объявлению прилагается во вложении;

7. Место, сроки и время и приема заявок на участие в торгах:
- Республика Казахстан, город Астана, улица Орынбор, дом №4, бизнес центр «Алтын Орда», этаж 17, кабинет №1705, с момента публикации настоящего объявления до 18 часов 30 минут «10» ноября 2014 года;

8. Контактные данные организатора торгов (для получения консультаций касательно участия в торгах):
- Менеджер по государственным закупкам Товарищества с ограниченной ответственностью «Международное информационное агентство «Казинформ» Агниет Булегенов, рабочий номер телефона +7 7172 48 90 81.

 

Порядок проведения торгов (Скачать)

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова:
Поделиться:
Загрузка...
...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Архив